CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, www.botigaronadelles.cat, del qual Ronadelles S.L. és titular. Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 977821104 o enviant un correu electrònic a info@ronadelles.com.

Objecte

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online Ronadelles S.L, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.botigaronadelles.cat.

En utilitzar el lloc web www.botigaronadelles.cat o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d'efectuar cada comanda.

Comandes

El realitzar una comanda a www.botigaronadelles.cat equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.botigaronadelles.cat només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s'obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

S’estableix en 18 anys l’edat mínima de compra.

El fer una comanda a través de www.botigaronadelles.cat garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a www.botigaronadelles.cat.

Les comandes superiors a 100€ tindran un obsequi de una caixa de sis copes de vi cap de ruc.

Preus i termini de validesa de l’oferta 

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d'enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s'especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d'aplicació.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà consultable al portal a través de la sessió de cada usuari 24 hores després del lliurament. Per a qualsevol informació sobre la seva comanda, pot sol•licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a info@ronadelles.com.

Ronadelles S.L es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.botigaronadelles.cat, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

Informació i consultes

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal, enviant un correu electrònic a info@ronadelles.com o accedint a l'espai propi del client a El meu compte.

A l'espai del client El meu compte es podrà consultar la informació de les comandes realitzades, així com consultar i modificar les dades personals del propi usuari. La correcció i modificació de dades també serà possible sol•licitar-la a través del correu electrònic info@ronadelles.com.

Responsabilitat

Ronadelles S.L no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. Ronadelles S.L no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsible per Ronadelles S.L o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

Ronadelles S.L no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte. En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Ronadelles S.L per arribar a una resolució amistosa. Drets de propietat intel•lectual i altres drets El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel•lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web Ronadelles S.L als quals pugui accedir són propietat exclusiva Ronadelles S.L. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d'aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l'autorització escrita Ronadelles S.L.

Llei aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l'usuari i Ronadelles S.L les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.